2013. június 23., vasárnap

A hármas angyali üzenet

És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén: az örök evangélium volt nála, és hirdette azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek; és hatalmas hangon így szólt: " Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája; imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és a vizek forrásait!". Egy második angyal követte őt, aki így szólt: "Elesett, elesett a nagy Babilon, amely féktelen paráznasága borával itatott meg minden népet." Egy harmadik angyal is követte őket, és így szólt hatalmas hangon: "Ha valakiimádja a fenevadat és annak képmását, és felveszi annak a bélyegét a homéokára vagy a kezéree, az is inni fog az Isten haragjának borából, amely készen van elegyítetlenül haragjának poharában, és gyötrődni fog tűzben és kénben a szent angyalok és a Bárány előtt;gyötrődésük füstje száll felfelé örökkön- örökké, és sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és az ő képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét. Itt van a helye a szentek állhatatosságának, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét." És hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta: "Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony, ezt mondja a Lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket."
Jelenések könyve: 14; 6- 13
Palics 2004

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése