2012. október 17., szerda

Óvás az ífjúkori kisértésektől

Az ífjúkori kívánságot pedig kerüld! Törekedje viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül au Urat. Az ostoba és éretlen vitatkozások elől térj ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek. De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes, aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hátha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyúl ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék.
Pál második levele Timóteushoz 1; 22- 26
2012 Görög falu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése